מפעלי תעשיה

האנרגיה הרבה שנצרכת על ידי מפעלי תעשייה מומרת יותר ויותר לאנרגיה חשמלית, כך מתוך מניעים פונקציונליים וסביבתיים גם יחד.

אך המעבר הזה אל אנרגיה חשמלית כולל בו בעיה חדשה – שיבושים במערכת החשמל ובאספקת האנרגיה הופכים לקריטיים במיוחד.

למרבה המזל, יש פתרון לבעיה הזו, והוא מערכות אל פסק ייעודיות למפעלי תעשייה.

באמצעות מערכות האל פסק של גמאטרוניק מתקבלת אסטרטגיה אחראית לאספקת החשמל, שמבטיחה פעילות רציפה עבור המפעל ללא תקלות.

פתרונות מותאמים

מערכות האל פסק של חברת גמאטרוניק מיועדים לייצר התאמה נכונה עבור המפעל בו הם פועלים.

באופן הזה, שיקולים הנדסיים רבים נלקחים בחשבון כדי להביא לנצילות גבוהה ככל הניתן של האנרגיה תוך התחשבות בצרכי ההקצאה שלה עבור האלמנטים השונים במפעל.

המוצרים והתקנים של גמאטרוניק לוקחים בחשבון את ההבדלים המהותיים שבין מפעלים וגופים שונים זה מזה, וכך הם מאפשרים התאמה ייעודית של האל פסק אשר מביאה לחיסכון ולפונקציונליות גבוהה.