מוסדות רפואה

מתקני רפואה עושים שימוש רחב בחשמל, והמערכות הטכנולוגיות האלקטרוניות תופסות חלק כה חשוב ששיבושים באופן הפעולה שלהם עשויים להוות סכנת חיים.

לפיכך, חשוב מאוד לדאוג למנוע שיבושים פוטנציאליים שכאלה, אם למען פעילות תקינה ורציפה של העזרים הרפואיים הקריטיים, ואם למען הבטחת נוחות ובטיחות לצוות העובדים ולמטופלים עצמם.

מערכות האל פסק הייעודיות למוסדות רפואה נותנות לכך מענה, ומנצלות עקרונות מתוחכמים כדי להבטיח אספקה רציפה ותקינה של חשמל.

אספקה רציפה של חשמל

במוסדות רפואיים בפרט, יש צורך למנוע השבתה של המערכת החשמלית ולייצר פעילות רציפה עבורה.

בעוד שמערכות האל פסק אינן מהוות מקור אנרגיה כשלעצמן אשר ימשיכו לפעול לעולם ללא מערכת חשמל מרכזית, אכן יש בהן לתת מרווח זמן גדול דיו של המשך פעילות עצמאית כדי שיהיה אפשר לתקן את התקלה במערכת הראשית.

כך מערכת האל פסק מאפשרת אספקה רציפה ותקינה של חשמל ללא הפסקות שייגרמו להשבתה של המערכת.