מוסדות בנקאים

תמו הימים בהם רישומי הבנק היו נכתבים על דפי נייר ושכל פעילות בנקאית הצריכה מפגש פרטני בין מבקש השירות לנותן השירות.

כיום, הפעילות הבנקאית תלויה כמעט באופן מוחלט על מערכות התקשורת השונות והרישומים הבנקאיים כולם מבוססים על מערכות אלקטרוניות.

שיבושים באספקת החשמל מהווים כך מפגעים פוטנציאליים קריטיים למדי עבור מוסדות בנקאיים, ולכן מתקבל הכרח למציאת מענה שיימנע אותם.

מערכות אל פסק ייעודיות למוסדות בנקאים עונות במדויק על הצורך הזה, ומבטיחות פעילות תקינה ובטוחה.

שמירה על החומרה

החומרה במוסדות בנקאים היא קריטית במיוחד, מכיוון שאינה מסתכמת רק בפעילות תקינה של המוסד, אלא בבטיחות וביציבות של מאגר הנתונים הרחב והקריטי של המוסד.

כנגד החשיבות העליונה של החומרה עומד הפוטנציאל האדיר של השיבושים באספקת החשמל לגרימת נזקים עבור החומרה.

מערכות האל פסק מספקות פתרון אמין לבעיה זו, כאשר הן מבטיחות יציבות איתנה באופי אספקת האנרגיה למוסד.

כך אפשר לדאוג שלא יתקבלו קפיצות מתח שיש בהן להשחית את החומרה, וניתן להבטיח שהמידע והנתונים הנאגרים במערכות יישמר.