חברות טלקום

ישנם שמות רבים לעידן בו אנו חיים, אך נראה שאחד מן השמות הרלוונטיים ביותר הוא "עידן האינפורמציה".

מערכות התקשורת להעברת מידע מקיפות אותנו – טלוויזיה מאיישת כמעט כל חדר בנמצא, טלפון סלולארי נמצא בכיסו של כל אדם, מחשבים מחוברים באופן תמידי לרשת, ועוד.

יותר ויותר מכשירי אלקטרוניקה הופכים להיות תלויים במערכות הטלקומינקציה, וכך נוצר צורך עמוק להבטיח פעילות רציפה ויציבה של המערכות הללו.

מערכות אל פסק ייעודיות מסוגלות להבטיח מטרה זו, ולדאוג שחברות טלקום יפעלו ללא שיבושים, לרווחת הלקוחות.

מזעור רעשים

מערכות תקשורת אלקטרוניות מעבירות יותר ויותר מידע תוך מזעור של זמני ההעברה.

האפקט הזה נגרם תוך מציאת פתרונות מתוחכמים לייצוג האינפורמציה באמצעות אותות חשמליים, אך כך מתקבלת גם סכנה, שכן שיבושים במערכות החשמליות אשר מעבירות את האינפורמציה משמעותן השחתה של המידע והפיכתו לרעש.

באופן הזה, מערכות האל פסק תורמות למניעה מהשחתה שכזו של המידע, ומביאות לנצילות נכונה של המערכות החשמליות לשם העברת המידע – כך מתקבלים זמני העברה קצרים יותר וחסכוניים יותר, כאשר ניתן לצמצם את הצורך באמצעי וידוא וגיבוי של המידע.