דטה סנטרים וחדרי בקרה

בעבר, לא העזנו לחלום על כוח חישובי כה רחב כמו שיש לנו כיום, כזה שיכול לשמש להפעלת פלטפורמות אינטראקטיביות לאינספור משתמשים בו זמנית או לניתוח מעמיק של הררי מידע בלתי נדלים.

אך הכוח העצום הזה נשען על מערכת אחרת, מערכת החשמל.

באמצעות פתרונות האל פסק של גמאטרוניק ניתן לדאוג לכך שאספקת החשמל לחדרי שרתים ולדטה סנטרס תהיה חפה מתקלות ככל האפשר, וכך אפשר להבטיח שההצגה תימשך בכל מחיר.

אספקה רציפה של חשמל

מערכות האל פסק מבטיחות אספקה רציפה ותקינה של חשמל, ללא הפסקות שגורמות להשבתה של המערכת הפועלת.

בעוד שמערכות האל פסק אינן מהוות מקור אנרגיה בלתי נדלית חלופי, במקרים של תקלות קריטיות יש בהם כדי להשתלט על אספקת החשמל לזמן ארוך דיו כדי לתקן את התקלה במערכת אספקת החשמל הראשית.

כך אפשר להביא למצב של מניעה מוחלטת מהשבתת מערכות ולייצר פעילות רציפה עבור השירות.