עוד מכשיר חדש של גמאטרוניק נחת באתיופיה

מאיר בא לתדרך על Power+ SA 40Kva ועל CENTRIC modular UPS  של גמאטרוניק באתיופיה המכשירים לאוניברסיטאות יגבו חדריי שרתים מאדיס אבבה וצפונה.

גמאטרוניק באתיופיה