Power+ SA 15kVA

לפרטים נוספים >>

מכלול סטטי אלקטרוני פנימי לצורך הזנת צרכנים ישירות מרשת החשמל במקרה תקלה, על מנת לשמור על אספקה רציפה לצרכנים.
מארז מצברים חיצוני נלווה
בקרה על המכשיר בשיטת SNMP כאופציה או RS232
"מגעים יבשים" לצורך עבודה עם PLC
זמין בקונפיגורציות כניסה ויציאה רבות:

המוצר מאופיין בנתונים הגבוהים ביותר לרבות נצילות גבוהה 96%, החוסכת בצריכת החשמל למשתמש.

קבצים להורדה 👇