יוסף גורן בדיון שיזם היו"ר כבל לעידוד התעשייה בכנסת