ח"כ יעקב פרי בביקור במפעלינו בירושלים

תודה לח"כ יעקב פרי על העניין ועל הזמן שהקדיש לבקר במפעלינו בירושלים לקדם את התעשייה המקומית בישראל.

ח