אישורי תקינה

כל מוצרי גמאטרוניק עברו מבחני תקינה מקיפים של מכון התקנים ונמצאו עומדים בכל תקני הבטיחות המחמירים.

ת"י 9001:2015 עברית