ספק מורשה של נמל חיפה

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ הינה ספק מורשה של נמל חיפה!

תעודת ספק מורשה של נמל חיפה